Poziv na iftar 24.06.2016. - Općina Vogošća

Poziv na iftar 24.06.2016.

Udruženje poslodavaca i samostalnih privrednika Mreža Vogošća okuplja privrednike i poziva na iftar 24.06.2016. godine na dan općine Vogošća koji organizuje općinski načelnik gosp. Edin Smajić, a isti je predviđen za 1000 osoba. Iftar će se održati u dvorani KSC Vogošća.